Termeni si conditii

18+ Accesul pe acest site impreuna cu plasarea comenzilor se face exclusiv de catre persoanele peste 18 ani. Plasarea comenzilor se poate realiza numai cu consimtamantul pe propria raspundere a cumparatorului ca a implinit varsta de 18 ani.

1. Definitii si Termeni - Set 01.01.2024

TuburiAparate.ro – este denumirea comerciala a S.C. PRIMONETRO S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in SatuMare, Strada Amatiului nr. 47, jud. Satu Mare, avand numar de ordine inRegistrul Comertului J30/206/2012, cod unic de inregistrare fiscala RO29972252.

Vanzator – TuburiAparate.ro

Client – poate fi orice persoana fizica care are varsta de +18 ani/persoana juridica ce efectueaza o comanda.

Utilizator – orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sau perosana juridica care se inregistreaza/viziteaza site-ul TuburiAparate.ro

Cont – sectiunea din site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite clientului transmiterea comenzii si care contine informatii despre client privind istoricul comenzilor, produse si servicii adaugate in Wishlist privind comanda viitoare. 

Produse si Servicii – orice produs sau serviciu mentionat/selectat in comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre vanzator, clientului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre vanzator si client prin care clientul transmite vanzatorului, prin intermediul site-ului intentia sa de a achizitiona produse si servicii de pe site si sa efectueze plata acestora.

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre vanzator si client, fara prezenta fizica simultana a vanzatorului si a cumparatorului.

Opinii – evaluarea scrisa de catre client/beneficiar al unui produs/produse si servicii achizitionate prin intermediul site-ului TuburiAparate.ro

Utilizarea abuziva – reprezinta utilizarea site-ului intr-un mod contrar practicii in domeniu, a reglementarilor si ale legislatiei in vigoare sau in orice alt mod care poate produce prejudicii TuburiAparate.ro

 

UTILIZATORII/CLIENTII acestui site sunt rugati sa citeasca cu atentie termenii si conditiile de utilizare urmatoare.

Folosirea, incluzand vizitarea si cumpararea produselor de pe site-ul www.TuburiAparate.ro implica acceptarea si respectarea termenilor si conditiilor stabilite de catre administratorii site-ului conform prevederilor legale. Pentru utilizarea in cele mai bune conditii a acestui site web, care este detinut si administrat de PRIMONET RO SRL, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor de mai jos. Administratori acestui site isi rezerva dreptul de a modifica termenii si conditiile oricand, fara nici un preaviz sau notificare. De aceea, va rugam sa reveniti pe aceasta pagina de fiecare data cand utilizati site-ul. In acest sens va informam ca fiecare accesare a site-ului reprezinta o acceptare expresa a termenilor si conditiilor de utilizare. Vizitarea si utilizarea acestui site se pot face numai daca sunteti de acord cu aceste conditii de utilizare. In cazul in care nu sunteti de acord cu acesti termeni si conditii, va rugam sa incetati sa mai accesati sau sa folositi in orice fel site-ul www.TuburiAparate.ro

Produsele aflate in vanzare pe www.tuburiaparate.ro sunt destinate persoanelor cu varsta minima de 18 ani. Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor acestui site ( www.tuburiaparate.ro) confirmati faptul ca aveti varsta minima legala de +18 ani pentru comandarea produselor.

2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental tuburiaparate.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.

 

2.2. Ce date cu caracter personal prelucreaza PRIMONET RO SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile PRIMONET RO SRL, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal. 

In contextul desfasurarii activitatii curente a PRIMONET ROSRL, inclusiv derularii activitatii comerciale/contractuale, implicand achizitionarea de produse oferite pe website-ul www.tuburiaparate.ro, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita  anumite date cu caracter personal.

In acest sens, PRIMONET RO SRL va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu/reședință, e-mail.

 

2.3. Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale caror date pot fi prelucrate de catre PRIMONET RO, exclusiv in scopurile mai jos mentionate sunt:

- Clientii persoane fizice ai PRIMIONET RO SRL (actuali, fosti sau potentiali), vizitatori, public larg, reprezentantii/imputernicitii ai acestora, legali sau conventionali;

- Reprezentantii/imputernicitii/persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri/contractuali, furnizori, prestatori de servicii) si ai institutiilor/autoritatilor publice.

 

2.4. Consecintele refuzului furnizarii datelor cu caracter personal

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, sunteti obligati sa furnizati date complete, actualizate si corecte in vederea finalizarii comenzilor online efectuate pe www.tuburiaparate.ro.

Pentru a va putea oferi anumite servicii specifice activitatii, PRIMONET RO SRL va solicita datele cu caracter personal necesare prestarii respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizarii serviciilor PRIMONET RO SRL.

Atunci cand achizitionati un serviciu furnizat de PRIMONETRO SRL, vom colecta date personale in legatura cu prestarea respectivelor servicii.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale in vederea accesarii serviciilor PRIMONET RO SRL, dumneavoastra sunteti informat/a si/sau va exprimati in mod expres consimtamantul (va dati acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale in conformitate cu dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date(legislatia interna si dreptul comunitar-UE).  

In cazul in care prelucrarea datelor nu mai este necesara pentru oferirea unui serviciu, pentru indeplinirea unei obligatii legale, si nici nu este justificata de un interes legitim al PRIMONET RO SRL, dumneavoastra puteti refuza o astfel de prelucrare sau va puteti  retrage consimtamantul dat anterior, refuzul urmand sa produca efecte pentru viitor.

 

2.5. Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal?

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

-              Furnizarea/livrarea produselor comandate prin intermediul site-ului www.tuburiaparate.ro;

-              Derularea activitatii comerciale/contractuale a PRIMONET RO SRL;

-              Facturarea si incasarea valorii serviciilor PRIMONET RO SRL;

-              Gestionarea relatiilor cu clientii; comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;

-              Indeplinirea obligatiilor legale incidente;

-              Comunicarea cu organismele/autoritatile/institutiile publice sau de interes public;

-              Activitati de audit si control/supraveghere;

-              Arhivare, scopuri statistice;

-              Colectare debite/Recuperare debite restante;

-              Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti, etc.

PRIMONET RO SRL va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

 

2.6. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza:

- Clienti persoane fizice ai PRIMONET RO SRL (actuali, fosti sau potentiali), reprezentanti/imputerniciti ai acestora, legali sau conventionali; (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale);

- Furnizori, prestatori si alte entitati juridice-parteneri de afaceri/contractuali ai PRIMONET RO SRL, autoritati/institutii publice;

Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

- Autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

In relatia cu PRIMONET RO SRL, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

 

2.7. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, PRIMONET RO SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor PRIMONET RO SRL, pana in momentul in care dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al dvs, veti exercita dreptul de opoziţie/ de stergere (cu exceptia situatiei in care PRIMONET RO SRL prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracterpersonal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către PRIMONET RO SRL pentru o durata de minim 2 ani sau pentru o durata stabilita printr-un alt cadru legal, sau vor fi distruse.

 

2.8. Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce PRIMONET RO SRL depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul www.tuburiaparate.ro . Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

 

2.9. Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata PRIMONET RO SRL, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre PRIMONET RO SRL sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care PRIMONET RO SRL demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, PRIMONET RO SRL este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat  la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre PRIMONET RO SRL constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de PRIOMNET RO SRL prin intermediul site-ului www.tuburiaparate.ro si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, PRIMONET RO SRL poate:

- fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;

- fie sa refuze sa dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. 

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania,

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa prin e-mail prin intermediul unei cereri la adresa: primonetro@yahoo.com

Conform GDPR avem obligatia ca in termen de maxim 30 de zile sa va raspundem la cerere.

 

2.10. Cum va puteti exercita drepturile dumneavoastra?

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa specialistului de date personale din cadrul PRIMONET RO SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: primonetro@yahoo.com, sau la urmatoarea adresa de corespondenta: PRIMONET RO SRL, cu sediul in Satu Mare, Str.Amatiului nr. 47, cod postal 440252, Jud. Satu Mare. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

Aceste prevederi pot suferi modificari/actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-ului  www.tuburiaparate.ro prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-ului www.tuburiaparate.ro sau utilizarea serviciilor PRIMONET RO SRL prin intermediul website-ului, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.  

3. Securitatea Datelor Personale si Politica de Confidentialitate

Va informam ca, in conformitate cu legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, TuburiAparate.ro are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de utilizatori/clienti, informatiile referitoare la numele si prenumele, telefon, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail vor fi inregistrate in baza noastra de date in/cu scopul finalizarii, trimiterii si facturarii produselor si serviciilor comandate.

TuburiAparate.ro este inregistrata in Registru de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal al ANSPDCP sub nr. 33833.

TuburiAparate.ro aplica masuri de securitate stricte pentru protejarea datelor gestionate, precum si pentru a ne asigura ca aceste date nu sunt pierdute, expuse, alterate sau folosite in alte scopuri decat cele normale. TuburiAparate.ro garanteaza ca datele personale si de abonati nu vor fi vandute niciunei terte parti. TuburiAparate.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul sau informatic. Aceste informatii vor putea fi folosite de catre TuburiAparate.ro, pentru a trimite utilizatorilor/clientilor confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promotii, crearea de rapoarte statistice a vanzarilor, traficului etc.TuburiAparate.ro nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza si nu vinde adresa dvs. de email unor terti (persoane fizice sau juridice). TuburiAparate.ro se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti prin vanzare, dezvaluire partiala sau inchiriere.

TuburiAparate.ro nu solicita utilizatorilor/clientilor sai prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informatii confidentiale, date despre conturi bancare, parole personale, etc. In cazul in care utilizatorul/clientul le divulga unor terti, acesta poarta intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Astfel, in cazuri de divulgare de astfel de date, utilizatorul/clientul nu poate tine raspunzator pe TuburiAparate.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

4. Notificari si actiuni privind informatiile despre utilizatori/clienti

Clientilor/utilizatorilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale.

Clientii/utilizatorii au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal. La cererea scrisa, datata si semnata, a utilizatorilor/clientilor expediata pe adresa de email : primonetro@yahoo.com, sau la urmatoarea adresa de corespondenta: PRIMONET RO SRL, cu sediul in Satu Mare, Str. Amatiului nr. 47, cod postal 440252, Jud. Satu Mare, TuburiAparate.ro se obliga:

- sa confirme solicitantilor, daca prelucreaza sau nu date personale;

- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

- sa inceteze prelucrarea informatiilor cu caracter personal ale utilizatorului/clientului, daca acesta solicita acest lucru;

4.1. Comunicarea modificarilor

Daca informatiile de identificare ale unui utilizator/client se schimba sau daca un utilizator/client doreste sa renunte la serviciile noastre, vom avea grija sa corectam, sa actualizam sau sa eliminam acele date personale care ne-au fost incredintate de catre utilizator/client. Acest lucru poate fi realizat fie de pe pagina de inregistrare, fie prin intermediul unui e-mail trimis la adresa contact@tuburiaparate.ro

5. Colectarea automata de date cu caracter non-personal (COOKIES)

In unele cazuri, este posibil ca TuburiAparate.ro sa colecteze informatii cu caracter non-personal despre utilizatori/clienti. Exemple de informatii de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit si numele domeniului website-ului de unde a fost facuta conexiunea la site. In timpul vizionarii site-ului, TuburiAparate.ro va putea stoca anumite informatii despre utilizator/client. Aceste informatii vor fi sub forma unui fisier "Cookie" sau a unui fisier similar. Aceste fisiere "Cookies" ajuta TuburiAparate.ro sa construiasca un site sau publicitate care sa raspunda cat mai bine intereselor si preferintelor utilizatorilor/clientilor. Cu cele mai multe browsere de Internet se pot sterge sau bloca fisierele "Cookies" sau se poate primi o atentionare inaintea primirii unui astfel de fisier. TuburiAparate.ro recomanda utilizatorilor/clientilor sa consulte instructiunile browser-ului sau fisierul de ajutor pentru a afla mai multe informatii despre aceste functii.

6. Politica de vanzare online

Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor si/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentari multimedia/etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea TuburiAparate.ro, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Promotiile/ofertele prezente pe site sunt valabile intr-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil. Accesul in vederea efectuarii unei comenzi ii este permis oricarui client/utilizator. Pentru motive justificate TuburiAparate.ro isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul clientului/utilizatorului in vederea efectuarii unei comenzi daca acesta manifesta comportament si limbaj neadecvat, sau are in istoricul comenzilor livrari refuzate. Prin lansarea unei comenzi pe site, clientul/utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care TuburiAparate.ro isi deruleaza operatiunile pe site.

Notificarea primita de catre client, imediat dupa efectuarea comenzii are rol de informare si nu reprezinta confirmarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic. TuburiAparate.ro isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea de produse din comanda. Daca modificam cantitatea de produse, vom anunta clientul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia TuburiAparate.ro la efectuarea comenzii. Contractul se considera incheiat intre TuburiAparate.ro si client in momentul primirii de catre client de la TuburiAparate.ro, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii ,,comanda in procesare,,. Asadar, contractul intra in vigoare la confirmarea comenzii de catre TuburiAparate.ro.

Doar persoanele care depasesc varsta de +18 ani pot plasa comenzi pe site-ul www.tuburiaparate.ro! Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor acestui site (www.tuburiaparate.ro) confirmati faptul ca aveti varsta minima legala de +18 ani pentru comandarea produselor.

Produsele resigilate sunt produse functionale, testate, care pot avea de la caz la caz ambalajul deteriorat, mici imperfectiuni estetice, zgarieturi sau lovituri. Perioada de garantie este specificata pentru fiecare produs resigilat in parte. In cazul bunurilor resigilate, certificatul de garantie este emis de catre PRIMONET RO (sau factura de achizitie a produsului tine loc de certificat de garantie), iar garantia poate sa acopere o perioada diferita fata de perioada de garantie a aceluiasi bun nou, sigilat. Perioada de garantie este specificata in certificatul de garantie pentru fiecare bun resigilat in parte. Conditiile de utilizare, manipulare si transportare a unui bun resigilat sunt aceleasi cu cele de la produsele sigilate si beneficiaza de aceleasi servicii daca nu este stipulat altfel in pagina produsului. Produsele resigilate nu beneficiaza de eventualele promotii/oferte care insotesc produsele noi, de asemenea exista posibilitatea ca pachetul produsului resigilat sa nu contina toate accesoriile originale, documentatia, instructiuni de utilizare sau asamblare sau parti din ambalajul original. Recomandam verificarea imediat dupa receptie a acestor produse resigilate. Produsele resigilate beneficiaza de 30 de zile drept de retur. Prin plasarea comenzii, clientul declara ca a citit si inteles descrierea produsului resigilat si a eventualelor defecte sau lipsuri (de la caz la caz - mici imperfectiuni estetice, lipsa unor accesorii, a documentatiei, a ambalajului original etc…), motiv pentru care dupa expirarea perioadei de retur, clientul nu poate solicita returnarea produsului din cauza faptului ca produsul era resigilat sau avea eventualele defecte sau lipsuri care au fost prezentate pe pagina produsului de pe site-ul www.tuburiaparate.ro. Produsele resigilate nu pot fi inlocuite cu un produs similar sau nou, pentru produsele resigilate, contravaloarea se returneaza daca nu sunteti multumit de produsul primit, daca produsul se defecteaza si nu poate fi remediat.

6.1. Stocul produselor

Nu garantam stocul produselor afisate pe TuburiAparate.ro si nu ne asumam raspunderea asupra acestui fapt.

Motivul: deoarece pe site-ul TuburiAparate.ro comenzile se pot face telefonic, stocul produselor din magazin nu scad la comanda telefonica. Din acest motiv va rugam dupa ce plasati o comanda pe TuburiAparate.ro, sa ne contactati telefonic (0746.419.650 / 0730.672.820 / 0762.969.402) sau prin e-mail (contact@tuburiaparate.ro).

6.2. Garantia produselor

6.2.1. Toate produsele comercializate de PRIMONET RO SRL care fac obiectul legal de acordare a garantiei beneficiaza de conditii de garantie conform legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor, sau dupa caz, ale PRIMONET RO.

6.2.2. In cazul produselor noi, certificatele de garantie fie sunt emise direct de producator, fie sunt emise de catre PRIMONET RO (factura de achizitie a produsului tine loc de certificat de garantie), iar in acest caz, produsele beneficiaza de garantie de 24 luni de la data receptionarii coletului.

6.2.3. In cazul produselor resigilate, certificatul de garantie este emis de catre PRIMONET RO (sau factura de achizitie a produsului tine loc de certificat de garantie), iar garantia poate sa acopere o perioada diferita fata de perioada de garantie a aceluiasi bun nou, sigilat. Perioada de garantie este specificata in certificatul de garantie pentru fiecare bun resigilat in parte.

6.2.4. Orice reclamatie privind deficiente ale produsului/produselor achizitionate pot fi facute direct pe adresa contact@tuburiaparate.ro.

7. Comanda

Clientul/Utilizatorul poate efectua comenzi pe site, prin adaugarea produselor si serviciilor dorite in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un produs este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui produs/serviciu in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea comenzii, implicit nici rezervarea automata a produsului/serviciului. Prin finalizarea comenzii, clientul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare online, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii comenzii. Prin finalizarea comenzii, clientul consimte ca TuburiAparate.ro poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil agreat de TuburiAparate.ro, in orice situatie in care este necesara contactarea clientului. 

TuburiAparate.ro poate anula comanda efectuata de catre client, in urma unei notificari prealabile adresate clientului, fara nici o obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:

- datele furnizate de catre client, pe site sunt incomplete si/sau incorecte;

- clientul manifesta comportament si limbaj neadecvat;

- clientul are in istoricul comenzilor livrari refuzate, neridicate;

8. Transferul proprietatii produselor

Proprietatea asupra produselor va fi transferata la livrare, intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de catre serviciile de Curierat Rapid sau Posta Romana.

9. Raspunderea TuburiAparate.ro

TuburiAparate.ro nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care clientul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre TuburiAparate.ro a oricarei din obligatiile sale conform comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor si serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

10. Forta Majora

Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora, in conformitate cu legislatia in vigoare.

11. Legea Aplicabila – Jurisdictia

Contractul este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre TuburiAparate.ro si client se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

12. Newsletter

In cadrul profilului sau de client pe www.TuburiAparate.ro, un utilizator poate sa opteze pentru primirea newsletterelor de la www.TuburiAparate.ro. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, TuburiAparate.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra. Prin abonarea la newsletterele de la www.TuburiAparate.ro, utilizatorul isi manifesta expres acordul de a primi pe langa newsletterele periodice, notificari din partea TuburiAparate.ro cu privire la noile facilitati si servicii lansate. Informatiile personale colectate de TuburiAparate.ro sunt folosite pentru livrarea continutului newsletter-ului personalizat (Nume, Prenume, Email). Fiecare membru, care a optat pentru primirea newsletterelor este adaugat automat in lista utilizatorilor ce vor primi newslettere. Fiecare email primit contine informatii clare pentru dezabonare. Dezabonarea se efectueaza in momentul in care utilizatorul da click pe link-ul unsubscribe, apoi modificarile operindu-se instant in baza de date. Dupa ce un utilizator se dezaboneaza, nu va mai primi nici un newsletter din partea TuburiAparate.ro, decat in cazul in care opteaza, din nou pentru abonare. Doar utilizatorii care au varsta de +18 ani se pot abona la newsletter!

13. Returul produselor - este Gratuit!

Conform art.13 alin.(3) si art.14 din O.U.G Nr. 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distanta si Legii nr. 51/2003, care aproba Ordonanta, "consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 14 zile calendaristice, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv, in schimb la noi returul este gratuit in termen de 30 de zile! Produsele pot fi returnate numai daca acestea sunt in aceeasi stare in care au fost trimise clientului, in ambalajul original, cu etichetele intacte si impreuna cu toate documentele care le-au insotit (certificat de garantie, factura, etc) sa nu prezinte sub nici o forma semne de uzura. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set. Nu se pot returna produse desigilate din categoria: tigarete, tutun, tigari de foi, trabucuri, lichide tigara electronica, arome narghilea. Clientul se obliga ca inainte de expedierea returului sa completeze formularul de retur sau sa trimita un e-mail pe adresa contact@tuburiaparate.ro, care sa contina:

– nume si prenume

– numarul comenzii si a facturii fiscale

– adresa de ridicare a coletului si un numar de contact

– produsul/produsele pe care doriti sa le returnati

– un cont bancar in care se vor restituii banii (24 caractere)

Clientul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 30 zile calendaristice de la primirea produselor sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului. In cazul omiterii acestei clauze, produsele sau serviciul sunt considerate livrate fara cerere de comanda din partea consumatorului. Cheltuielile de returnare vor fi suportate de catre noi (tuburiaparate.ro) iar rambursarea contravalorii produselor se va face in cel mult 7 de zile de la retur, prin mandat postal sau transfer bancar. Daca produsele sunt returnate intr-o stare in care nu mai poat fi vandute ca si noi sau resigilate, ii vom reexpedia produsele, pe cheltuiala acestuia, fara a returna plata.

Produsele resigilate nu pot fi inlocuite cu un produs similar sau nou, pentru produsele resigilate, contravaloarea se returneaza daca nu sunteti multumit de produsul primit, daca produsul se defecteaza si nu poate fi remediat.

14. Pretul

Preturile afisate in cadrul site-ului www.TuburiAparate.ro sunt in Lei (RON) si includ TVA. Preturile afisate sunt valabile la momentul accesari paginii unde acestea sunt afisate, TuburiAparate.ro rezervandu-si dreptul de a le modifica oricand, fara nici un preaviz sau notificare. Prin efectuarea unei comenzi pe site-ul www.TuburiAparate.ro va obligati irevocabil sa platiti contravaloarea produselor comandate.

15. Livrarea Produselor

Livrarea produselor se efectueaza prin intermediul Postei Romane si Curierat Rapid. Costul expedierii produselor prin Posta Romana este de 12 lei oriunde in tara respectiv costul expedierii prin Curierat Rapid este de 16.90 lei oriunde in tara.

Zile in care nu se livreaza colete: Duminica !

NU livram produse la adresa de tip : POST RESTANT !

Termenul de livrare a serviciilor de curierat si ale postei romane poate varia intre :

Posta Romana : 3 - 4 zile lucratoare

Curierat Rapid : 24 - 48 ore lucratoare

Produsele si ofertele de pe site-ul www.TuburiAparate.ro care includ transport gratuit se vor expedia pe cheltuiala TuburiAparate.ro prin Posta Romana si Curierat Rapid.

Costurile de transport sunt suportate in intregime de catre cumparator, exceptie fiind ofertele care includ transport gratuit!

TuburiAparate.ro se obliga sa proceseze toate comenzile si sa expedieze produsele comandate (in limita stocului disponibil) in termen de maxim 24 de ore lucratoare de la data efectuarii fiecarei comenzi. Produsele sunt considerate livrate in momentul predarii acestora catre curier. 

Clientul/Cumparatorul va face dovada identitatii sale, daca e necesar prin unul sau mai multe acte emise de autoritati oficiale si va comunica numarul de comanda atribuit de catre vanzator. In cazul in care clientul se afla in imposibilitatea receptionarii comenzii in mod personal, comanda va fi lasata la adresa precizata doar unei persoane cu varsta mai mare de 18 ani si doar in cazul comunicarii catre serviciile de Curierat Rapid si Posta Romana, a numarului comenzii. Nicio cerere de livrare a unei comenzi nu va putea fi onorata daca clientul nu indeplineste conditiile de mai sus.

15.1. NU!!! se ridica, receptioneaza, accepta colete de la Posta Romana si/sau Curierat Rapid (societati care presteaza servicii de curierat) daca coletele sunt sau prezinta :

- urme de lovituri, umezeala,

- deteriorari in urma transportului,

- reambalate cu alta banda adeziva decat cea folosita de catre noi (TuburiAparate.ro)

- date client incorecte (nume, prenume, adresa, numar telefon) tiparite pe mandat/buletin postal si/sau AWB,

- suma de plata mai mare sau mai mica decat comanda plasata pe site (TuburiAparate.ro) sau telefonic,

NU ne asumam raspunderea de a despagubi clientii in cazul in care coletele se receptioneaza, ridica, accepta de la Posta Romana si/sau Curierat Rapid (societati care presteaza servicii de curierat) prezentand una din informatiile enumerate mai sus !!!

Doar persoanele care depasesc varsta de +18 ani pot plasa comenzi pe site-ul www.tuburiaparate.ro! Prin acceptarea Termenilor si Conditiilor acestui site ( www.tuburiaparate.ro) confirmati faptul ca aveti varsta minima legala de +18 ani pentru comandarea produselor.

16. Metoda de plata

a) Plata la livrare: platesti cu numerar la primirea coletului

b) Transfer Bancar: primesti de la un operator TuburiAparate.ro factura fiscala aferenta comenzii tale prin email. Poti utiliza aplicatia ta de internet banking sau mobile banking pentru a efectua plata. Plata se efectueaza in conditii de siguranta maxima, prin sistemul tau de internet banking sau mobile banking. Comanda se va expedia dupa confirmarea plati, respectiv suma de plata a intrat in contul TuburiAparate.ro!

c) Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard) - Pentru platile prin card bancar nu este perceput nici un comision!

Daca ati ales metoda de plata " Online prin card bancar " este necesar sa completati un formular cu informatiile despre cardul dumneavoastra in pagina securizata a procesatorului de plati.

 - Platile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si MasterCard/Maestro) se efectuaeaza prin intermediul sistemului "3-D Secure" elaborat de organizatiile care asigura tranzactiilor on-line acelasi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau in mediul fizic, la comerciant.